Vi har valt att ta bort familjekortet som valbart träningskort då det tyvärr har missbrukats och kräver alleldes för mycket administration. Befintliga familjekort kommer att gälla fram till dess att de löper ut.